VAPEXPO 2017: כנסים להראות סחר זמינים!
VAPEXPO 2017: כנסים להראות סחר זמינים!

VAPEXPO 2017: כנסים להראות סחר זמינים!

לפני כמה ימים נערכה המהדורה האחרונה של Vapexpo פריז שהצענו לך תחקיר מלא. עבור אלה שלא היו נוכחים באירוע זה, תוכל כעת להיוועץ בכל הכנסים שהתקיימו בווידאו.


ועידת פאנצ'סCom בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית

על המחבר

העורך הראשי של Vapoteurs.net, אתר העיון לחדשות vaping. עוסקת בעולם האדיפות מאז שנת 2014, אני פועלת מדי יום על מנת ליידע את כל המפטרים והמעשנים.